Aktualności z Przedszkola


Szanowni Państwo,
w związku z decyzją ograniczenia przebywania osób trzecich na terenie przedszkola, informujemy że ewidencję wejść i wyjść dziecka prowadzić będzie pani intendent wpisując piny w systemie TUPTUŚ na podstawie obecności dziecka w dzienniku lekcyjnym.
Telefon kontaktowy intendent : 32/ 222-20-51 w godzinach 7.00- 13.00


Od 1.09.2020 r. zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej oraz Głownego Inspektora Sanitarnego wznawiamy funkcjonowanie przedszkola w formie stacjonarnej.
Zgodnie z zaleceniami MEN, GIS i MZ przygotowane zostały na czas trwania w kraju pandemii procedury obowiązujące w przedszkolu do których rodzice oraz pracownicy bezwzględnie muszą się stosować.
Procedury znajdują się na stronie internetowej w zakładce Dla rodziców – Procedury.
Wszyscy rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola mają w obowiązku zapoznanie się z procedurami oraz dostarczenie w pierwszym dniu wypełnionych z Procedury załączników: 4,4a,4b.


CCI20200102_0001


ww  cert

certyfikat 2017-18CCE20170412-page-001CCE20170411-page-001Dok1-page-001

 Document-page-001        certyfikat-page-001-1 Certyfikat za projekt-page-001cce20161122-page-001        cci050805  CCF050806-page-001

certyrg

20181220_141504

dyp
CCI20191106