Gimnastyka buzi i języka.

10

Kółko logopedyczne „ Gimnastyka buzi i języka ” 

W roku szkolnym 2018/2019 w naszym przedszkolu będzie odbywać się kółko logopedyczne „Gimnastyka buzi i języka ”

W wyniku prowadzonych zajęć: dzieci usprawnią narządy artykulacyjne, wyćwiczą właściwy tor oddechowy i będą właściwie gospodarować wydychanym powietrzem, będą rozróżniać głosy z otoczenia, dźwięki wysokie i niskie, długie, krótkie, wyćwiczą mięśnie mimiczne, udoskonalą syntezę i analizę słuchową, pamięć słuchową. Zabawne piosenki, rymowanki i krótkie wierszyki będą inspiracją do zabaw dykcyjnych i logorytmicznych ćwiczących koordynację słuchowo-ruchową.

Cele:

 • Wspomaganie edukacji językowej dziecka, rozbudzanie aktywności słownej, rozwijanie sprawności związanych z komunikacją językową.
 • Usprawnianie narządów mowy: usprawnianie mięśni języka, warg, policzków, żuchwy, podniebienia miękkiego.
 • Wyrabianie prawidłowego oddechu dla mowy
 • Wydłużanie fazy wydechowej.
 • Kształtowanie nawyku właściwego ułożenia języka
  w jamie ustnej w pozycji spoczynkowej.
 • Utrwalanie prawidłowego połykania.
 • Rozwój korelacji układów oddechowego, artykulacyjnego, fonacyjnego.
 • Likwidowanie błędów i wad wymowy.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu.

mgr Klaudia Dudek