Kadra

Kadra Pedagogiczna

mgr Joanna Broncel
Nauczyciel dyplomowany

17.06.1994r.    Studium Nauczycielskie w Mysłowicach, kierunek „Wychowanie Przedszkolne”

13.05.1998r.    Studia Wyższe magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale          Pedagogiki i Psychologii w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej.

2016 r. Kurs kierowników wycieczek szkolnych.

mgr Beata Kościukiewicz
Nauczyciel dyplomowany

  1. 06. 2000 – Studia wyższe licencjackie – Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

w Mysłowicach – kierunek pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i    nauczania   początkowego z informatyką

  1. 06. 2003 – Wyższe studia magisterskie – Uniwersytet Śląski w Katowicach – kierunek pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej.

01. 04. 2014 – Kurs kwalifikacyjny – Zarządzanie w oświacie. Instytut Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach.

2016 r. Kurs kierowników wycieczek szkolnych.

mgr Klaudia Dudek
Nauczyciel mianowany

12.07.2010r.     Studia Wyższe licencjackie na GWSP w Mysłowicach.

Kierunek: Pedagogika

Specjalizacja: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

14.04.2012r.       Kurs kwalifikacyjny w zakresie prawidłowej komunikacji

interpersonalnej i prowadzenia negocjacji.

6.07.2012r.         Studia Wyższe magisterskie na GWSP w Mysłowicach.

Kierunek: Pedagogika

Specjalizacja: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

23.06.2014r.       Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej

w Brzegu z zakresu: Zarządzanie oświatą.

3.07.2015r.       Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej

w Brzegu  z zakresu: Logopedia.

17.03.2016 r. Kurs kierowników wycieczek szkolnych, WOM Katowice.

22.05.2018r.       Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej

w Brzegu  z zakresu: Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD).

28.06.2019r. Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej

w Brzegu z zakresu: Edukacja dla bezpieczeństwa.

mgr Agnieszka Guzik
Nauczyciel kontraktowy

2015r.      Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu o specjalności: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

lic. Paulina Sitko
Nauczyciel kontraktowy

2019r.      Uniwersytet Śląski w Katowicach o specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.