Kadra

Kadra Pedagogiczna

mgr Joanna Broncel –

nauczyciel dyplomowany

17.06.1994r.    Studium Nauczycielskie w Mysłowicach, kierunek „Wychowanie Przedszkolne”

13.05.1998r.    Studia Wyższe magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale          Pedagogiki i Psychologii w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej.

Joanna Magdziorz –
nauczyciel dyplomowany

13.06.1991r.Studium Nauczycielskie w Mysłowicach, kierunek„ Wychowanie Przedszkolne”.

mgr Beata Kościukiewicz –
nauczyciel dyplomowany

  1. 06. 2000 – Studia wyższe licencjackie – Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna

w Mysłowicach – kierunek pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i    nauczania   początkowego z informatyką

  1. 06. 2003 – Wyższe studia magisterskie – Uniwersytet Śląski w Katowicach – kierunek pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej.

01. 04. 2014 – Kurs kwalifikacyjny – Zarządzanie w oświacie. Instytut Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach.

mgr Klaudia Dudek –
nauczyciel mianowany

12.07.2010r.     Studia Wyższe licencjackie na GWSP w Mysłowicach.

Kierunek: Pedagogika

Specjalizacja: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

14.04.2012r.       Kurs kwalifikacyjny w zakresie prawidłowej komunikacji

interpersonalnej i prowadzenia negocjacji.

6.07.2012r.         Studia Wyższe magisterskie na GWSP w Mysłowicach.

Kierunek: Pedagogika

Specjalizacja: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

23.06.2014r.       Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej

w Brzegu z zakresu: Zarządzanie oświatą.

3.07.2015r.       Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej

w Brzegu  z zakresu: Logopedia.

17.03.2016 r. Kurs kierowników wycieczek szkolnych, WOM Katowice.

mgr Aleksandra Szwajcok –
Nauczyciel dyplomowany

15.06.1983 Studium Katechetyczne- Katowice

10.04.1995 Kolegium Teologiczne Archidiecezji Katowickiej

19.11.1997 mgr teologii -Katolicki Uniwersytet Lubelski

15.09.2001 Kurs kwalifikacyjny Wychowanie do życia w rodzinie – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Katowice

27.05.2003 Kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie Oświatą- Regionalny Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice

29.05.2007 Kurs kwalifikacyjny Pedagogika Opiekuńcza – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice

02.2008 Studia Podyplomowe w zakresie ICT, języków obcych i informatyki – Uniwersytet Śląski Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Katowice

Ponadto:

4.07.2003r. Ekspert z listy MENiS wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

 

Monika Manikowska –

Nauczyciel dyplomowany

17.06.1994r.      Studium Nauczycielskie w Mysłowicach o specjalności wychowanie

przedszkolne na podbudowie programowej szkoły podstawowej

11.06.2002        Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu specjalność pedagogika opiekuńczo

– wychowawcza

24.06.2002        Studia wyższe licencjackie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na

Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunku Pedagogika po Kolegium

Nauczycielskim w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej