Logopeda

Czy moje dziecko mówi poprawnie? Dlaczego moje dziecko nie potrafi jeszcze powiedzieć „r”? – pytają czasem rodzice… i dobrze, że pytają!

Warto sobie uświadomić, jak dziecko powinno mówić, będąc trzy-, cztero-, pięcio- czy sześciolatkiem.

Zatem, Rodzicu zapamiętaj!:

To nieprawda, że 3-letnie dziecko ma prawo nie mówić.

Dziecko 3-letnie nie może pić z butelki ze smoczkiem, ssać palca. Powoduje to wady zgryzu, a w konsekwencji często wady wymowy.

Dziecko 3-letnie powinno być zrozumiałe dla otoczenia, nie tylko dla najbliższej rodziny.

Pamiętaj, jeśli dziecko 3-letnie wysuwa język między zęby mówiąc głoski, to sygnał, iż należy udać się z nim do logopedy!

Dziecko 4-letnie zadaje wiele pytań, to tzw. „wiek pytań” – odpowiadaj na nie!

Dziecko 4-letnie ma jeszcze prawo nie mówić głoski „r”. Pojawia się ona najczęściej około 5 roku życia.

Dziecko 5-letnie powinno wymawiać prawidłowo głoski „sz”, „ż”, „cz”, „dż”.

Pamiętaj, nigdy nie naśladuj błędnej wymowy dzieci !!!

Pamiętaj, rozwijasz mowę dziecka, rozmawiając z nim codziennie na różnorodne tematy, pytając o różne fakty i wyjaśniając nieznane kwestie, czytając bajki, śpiewając z dzieckiem piosenki, bawiąc się z nim.

To nieprawda, że wymiana zębów z mlecznych na stałe (brak zębów) powoduje wady wymowy!

Pamiętaj, jeżeli Twoje dziecko wymaga terapii logopedycznej, ćwicz z nim systematycznie. Tylko częste ćwiczenia przynoszą oczekiwane efekty! Zajęcia raz w tygodniu to zbyt mało, by zmienić błędne przyzwyczajenia czy nauczyć się wymawiać daną głoskę.

To, jak Twoje dziecko będzie mówiło zależy od Ciebie.

Pamiętaj, dziecko 6-letnie powinno mieć w pełni zakończony rozwój mowy, czyli powinno wymawiać prawidłowo wszystkie głoski, w odpowiedni sposób budować wypowiedzi.

Zajęcia prowadzi : mgr Klaudia Dudek