Program wychowania przedszkolnego.

W PRZEDSZKOLU REALIZUJEMY PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ AKTYWNOŚCI DZIECI.
Program wychowania przedszkolnego.
Autorki programu: Wioletta Majewska, Renata Paździo, Wiesława Żaba-Żabińska.
MAC S.A Warszawa 2020r.