Program edukacji

W PRZEDSZKOLU REALIZUJEMY PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ AKTYWNOŚCI DZIECI

Program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola”.
Autorki programu: Małgorzata Kwaśniewska,Joanna Lendzion,Wiesława Żaba-Żabińska.

MAC S.A Warszawa 2018r.