Program edukacji

W PRZEDSZKOLU REALIZUJEMY PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ AKTYWNOŚCI DZIECI

Program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole”.
Autorki programu: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska.

MAC S.A Warszawa 2017r.