Rada rodziców

Skład Rady Rodziców Przedszkola:

Monika Roik – przewodnicząca

Magdalena Śliwa- zastępca

Marta Malczewska

Katarzyna Jasińska

Marzena Bubula

Monika Malorny

Barbara Rusek

Agnieszka Zawadzka

Tatiana Klejnocka

Nr konta Rady Rodziców: 48 1050 1214 1000 0097 0524 6750