Rada rodziców

Skład Rady Rodziców Przedszkola:

Magdalena Szymkowiak – przewodnicząca

Tatiana Klejnocka- zastępca

Marta Malczewska – skarbnik

Ewa Gruca

Katarzyna Dwojewska

Monika Jasińska

Katarzyna Budzyń-Kiełb

Bartłomiej Kubala

 

Nr konta Rady Rodziców: 38 1050 1214 1000 0097 3401 9749