Rada rodziców

Skład Rady Rodziców Przedszkola:

Magdalena Żorawik – przewodnicząca
Beata Major
Anna Gadomska
Monika Roik
Mateusz Bogusz
Tomasz Uzdowski