Rozkład Dnia

Przedszkole czynne jest w godzinach 630 – 1630

630 – 845

 • schodzenie się dzieci, kontakty z rodzicami, tworzenie okazji do wymiany informacji,
 • zabawy swobodne, integracyjne, dydaktyczne,
 • praca kompensacyjno – korekcyjna,
 • ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe,

845 – 900

 • przygotowanie do śniadania,
 • zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe,
 • pełnienie dyżurów w grupach starszych,

900 – 930

 • śniadanie

930 – 1030

 • zajęcia edukacyjne z zakresu poszczególnych obszarów podstawy programowej,
 • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania,
 • wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą,

1030 – 1045

 • II śniadanie

1045 – 1145

 • zabawy dowolne,
 • przebywanie na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze,
 • gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,

1145 – 1200

 • przygotowanie do obiadu,
 • zabiegi higieniczne, pełnienie dyżurów,

1200 – 1230 

 • obiad

1230 – 1345

 • słuchanie bajek i opowiadań,
 • relaks przy muzyce,
 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,

1345– 1400

 • przygotowanie do podwieczorku,
 • czynności porządkowe i higieniczne,

1400– 1415

 • podwieczorek

1415 – 1630

 • tworzenie sytuacji rozwijających zainteresowania dzieci, praca indywidualna,
 • zabawy swobodne, dydaktyczne, gry i zabawy tematyczne,
 • rozchodzenie się dzieci, kontakty z rodzicami.