Zajęcia Dodatkowe

Język angielski „Let’s Go”

mgr Beata Kościukiewicz

Wszyscy znamy powiedzenie, że na naukę nigdy nie jest za późno, pozwolę sobie je rozszerzyć o stwierdzenie, że na naukę nigdy nie jest za wcześnie!!! W środowisku nauczycieli języków obcych panuje przekonanie, iż natura nie obeszła się z nami sprawiedliwie. Jest bowiem wiadomo nie od dziś, że dzieciom przyswajanie języków obcych przychodzi ze znacznie większą łatwością niż dorosłym! Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
Mimo umiejętności szybkiego zapamiętywania, dzieci cechuje również tendencja do szybkiego zapominania materiału. Dlatego też zajęcia w przedszkolu polegają między innymi na częstych powtórkach przy wielokrotnych zmianach dynamiki i tempa aktywności tak, aby podtrzymać ich uwagę. Angielski w przedszkolu będzie dla dziecka motywacją do pracy nad tym językiem w szkole, gdyż dostosowanie koncepcji kursu do wieku i możliwości dzieci gwarantuje satysfakcję i staje się dobrą bazą do osiągnięcia przyszłych sukcesów językowych.

Kółko plastyczne Mali artyści”

mgr Mirella Stępień

Głównym celem kółka plastycznego jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci, predyspozycji twórczych dziecka, kształtowanie jego ekspresji i twórczej postawy wobec świata, kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć i emocji różnymi środkami wyrazu plastycznego oraz uwrażliwienie na piękno otaczającego świata oraz sztuki. Podstawowymi zadaniami prowadzonych spotkań jest uwrażliwienie dzieci na różne zjawiska wizualne, jak: barwę, światło, kształt, proporcje a także kształcenie zdolności emocjonalnego przeżywania różnych wartości plastycznych, eksperymentowanie z materiałem i narzędziem oraz swobodne wyrażanie przeżyć. Kółko plastyczne będzie prowadzone dla dzieci w wieku 5 i 6 lat. Zajęcia będą się odbywały w każdy czwartek o godzinie 13.30.