Zajęcia Dodatkowe

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu

Klub sportowy SILESIA VOLLEY MSK Mysłowice jest organizatorem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Mysłowicach. Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową oraz usprawniają motorykę. Celem zajęć gimnastyki korekcyjnej jest przede wszystkim wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała, korekcja istniejących wad, przeciwdziałanie powstawaniu wad oraz wzmacnianie mięśni rozciągniętych i osłabionych.

Zajęcia odbywają się w wtorki i czwartki od 14.45 – 15.30
Prowadząca: Pani Ewa Bień jest mgr wychowania fizycznego z siedemnastoletnim stażem pracy. Ponadto posiada kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, jest instruktorem pływania. Po pracy sprawuje funkcję prezesa Klubu Olimpijczyka w Mysłowicach.

 

 

Język angielski

Wszyscy znamy powiedzenie, że na naukę nigdy nie jest za późno, pozwolę sobie je rozszerzyć o stwierdzenie, że na naukę nigdy nie jest za wcześnie!!! W środowisku nauczycieli języków obcych panuje przekonanie, iż natura nie obeszła się z nami sprawiedliwie. Jest bowiem wiadomo nie od dziś, że dzieciom przyswajanie języków obcych przychodzi ze znacznie większą łatwością niż dorosłym! Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
Mimo umiejętności szybkiego zapamiętywania, dzieci cechuje również tendencja do szybkiego zapominania materiału. Dlatego też zajęcia w przedszkolu polegają między innymi na częstych powtórkach przy wielokrotnych zmianach dynamiki i tempa aktywności tak, aby podtrzymać ich uwagę. Angielski w przedszkolu będzie dla dziecka motywacją do pracy nad tym językiem w szkole, gdyż dostosowanie koncepcji kursu do wieku i możliwości dzieci gwarantuje satysfakcję i staje się dobrą bazą do osiągnięcia przyszłych sukcesów językowych.