Zajęcia Dodatkowe

Kółko plastyczne Mali artyści”

mgr Agnieszka Guzik

Głównym celem kółka plastycznego jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci, predyspozycji twórczych dziecka, kształtowanie jego ekspresji i twórczej postawy wobec świata, kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć i emocji różnymi środkami wyrazu plastycznego oraz uwrażliwienie na piękno otaczającego świata oraz sztuki. Podstawowymi zadaniami prowadzonych spotkań jest uwrażliwienie dzieci na różne zjawiska wizualne, jak: barwę, światło, kształt, proporcje a także kształcenie zdolności emocjonalnego przeżywania różnych wartości plastycznych, eksperymentowanie z materiałem i narzędziem oraz swobodne wyrażanie przeżyć. Kółko plastyczne będzie prowadzone dla dzieci w wieku 5 i 6 lat.

Kółko z języka angielskiego
„Our little journey”

lic. Paulina Sitko

Nauka języka obcego od najmłodszych lat ma ogromne zalety, szczególnie w obecnych czasach.  Korzystając z chłonności dziecięcych umysłów w tym roku szkolnym na terenie naszego przedszkola będą odbywały się zajęcia dodatkowe z języka angielskiego. Głównym celem zajęć jest wykształcenie świadomości fonologicznej związanej z językiem angielskim oraz zaznajomienie z podstawowymi wyrażeniami  w języku angielskim związanym z najbliższym otoczeniem dzieci (nazw zabawek, członków rodziny, kolorów zwierząt, środków lokomocji czy części ciała). Treści będą przedstawiane w formie zabawy, w korelacji z innymi obszarami edukacyjnymi. Podczas zajęć skoncentrujemy się na słuchaniu i mówieniu, będziemy osłuchiwać się z brzmieniem języka angielskiego, skorzystamy ze wzbogaceń w formie prac plastycznych czy ćwiczeń przygotowujących do nauki pisania oraz skupimy się na rozwijaniu pewności siebie i umacnianiu wiary dzieci we własne siły i możliwości w osiąganiu zamierzonych celów.

 

Mały ratownik – pierwsza pomoc już od przedszkola”

mgr Klaudia Dudek

W naszym przedszkolu odbywają się  zajęcia z innowacji pedagogicznej „ Mały ratownik”. Głównym celem innowacji jest przygotowanie dziecka do bezpiecznego przebywania w środowisku, radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia życia, wyrabianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu.  Zajęcie będzie prowadzone dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w każdą środę od godziny 15.00-15.30.