Zajęcia Dodatkowe

Kółko plastyczne „Mali artyści”

mgr Klaudia Dudek

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym, która jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się. Poprzez swoje prace dziecko przekazuje nam swoje własne, indywidualne spojrzenie na świat.

Nasze Przedszkole stwarza takie warunki, by rozwijać dziecięce talenty i predyspozycje, wzbogacać możliwości artystyczne dziecka poprzez poznanie różnorodnych technik plastycznych. Służy temu m.in. działające w naszym przedszkolu kółko plastyczne „Mały artysta”. Jest to bezpłatna oferta zajęć dodatkowych dla utalentowanych plastycznie dzieci z naszego przedszkola. Na zajęciach nasze przedszkolaki rozwijają swoją sprawność manualną, wrażliwość artystyczną, kształcą wyobraźnię i zaspokajają potrzebę aktywności. Dzięki różnorodności materiałów plastycznych dzieci rozwijają swoje zdolności twórcze oraz poszukują nowych rozwiązań i skojarzeń.
Tematyka zajęć jest dobierana stosownie do pór roku i zainteresowań dzieci. Nasi wychowankowie biorą również udział w licznych konkursach plastycznych organizowanych przez różne instytucje oświatowe. Sprawiają one im ogromną radość i poczucie sukcesu z uzyskanych efektów.

 

 

Język angielski „Let’s Go”

mgr Beata Kościukiewicz

Wszyscy znamy powiedzenie, że na naukę nigdy nie jest za późno, pozwolę sobie je rozszerzyć o stwierdzenie, że na naukę nigdy nie jest za wcześnie!!! W środowisku nauczycieli języków obcych panuje przekonanie, iż natura nie obeszła się z nami sprawiedliwie. Jest bowiem wiadomo nie od dziś, że dzieciom przyswajanie języków obcych przychodzi ze znacznie większą łatwością niż dorosłym! Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
Mimo umiejętności szybkiego zapamiętywania, dzieci cechuje również tendencja do szybkiego zapominania materiału. Dlatego też zajęcia w przedszkolu polegają między innymi na częstych powtórkach przy wielokrotnych zmianach dynamiki i tempa aktywności tak, aby podtrzymać ich uwagę. Angielski w przedszkolu będzie dla dziecka motywacją do pracy nad tym językiem w szkole, gdyż dostosowanie koncepcji kursu do wieku i możliwości dzieci gwarantuje satysfakcję i staje się dobrą bazą do osiągnięcia przyszłych sukcesów językowych.