Aktualności


Coat_of_arms_of_Poland-official_small


Od 18 maja zostały uruchomione zajęcia opiekuńcze dla klas I- III
oraz konsultacje dla klas VIII.
Od 1 czerwca uruchomione zostaną konsultacje dla klas IV-VII.


 

 

 

Szanowni Państwo,
W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej informujemy, że czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych zostaje wydłużone do dnia 7 czerwca 2020 r.
Przypominamy, że rodzice dzieci do lat 8 maja prawo do zasiłku opiekuńczego wynikającego z art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa Dz. U. 2017, poz. 1368.
Wszelkie informacje dotyczące dalszych decyzji przekazywane będą droga elektroniczną „Librus”, na stronie internetowej szkoły lub Facebook.

 
FB_IMG_1583847321922