Aktywna tablica

Nasza szkła bierze udział w Rządowym programie „Aktywna tablica”. Zasadniczym zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.
Projekt umożliwia wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, takich jak tablice interaktywne i monitory dotykowe, które znajdują się w każdej klasie.