Certyfikat Klubu Bezpiecznego Puchatka

 Ogólnopolski Konkurs „Klub Bezpiecznego Puchatka”

We wrześniu i październiku 2014 roku klasy pierwsze wzięły udział w Ogólnopolskim Programie „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Program ten jest programem edukacyjnym mającym za zadanie poprawić bezpieczeństwo najmłodszych uczniów klas podstawowych.

Program został przygotowany przez firmę Maspex oraz markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i nauczycielami. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty.

Wiedząc, że na bezpieczeństwo dzieci czyha wiele zagrożeń: w drodze do szkoły, w szkole, w domu, czy w czasie zabaw nauczyciele czy Policja nie szczędzą starań, aby chronić dzieci i zapewnić im bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Ważnym elementem tych działań jest edukacja dzieci, uświadamianie rozmaitych niebezpieczeństw oraz nauczanie jak ich unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia. Stąd też nasz udział w tym programie.

Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w spotkaniach prowadzonych przez wychowawców klas: panią Mirosławę Przybylską, Katarzynę Sypniak i Lidię Mandowską. Wszystkie zajęcia prowadzone były w formie indywidualnej lub grupowej. Dzieci zostały zapoznane z filmem edukacyjnym na podstawie którego prowadzone były pogadanki, wykonywane były prace edukacyjne i plastyczne oraz organizowane gry i zabawy.

Zajęcia zostały podzielone na następujące bloki tematyczne:

Bezpiecznie na drodze – w zakresie tego zadania dzieci poznały pojęcia związane z drogą, dowiedziały się o zasadach poruszania się po drodze, jak przechodzić przez jezdnię, dziecko jako pasażer autokaru, samochodu oraz jak bezpiecznie jeździć na rowerze

  • Bezpieczeństwo w szkole – podczas zajęć wdrażano nawyki bezpiecznego zachowania w czasie zajęć, na przerwie, w relacjach z rówieśnikami
  • Bezpieczeństwo w domu – kształtowano postawę odpowiedniego zachowania się podczas nieobecności rodziców, podczas sytuacji niebezpiecznych, w czasie zabaw na podwórku oraz w czasie przebywania w sieci
  • Bezpieczeństwo podczas odpoczynku – zapoznano dzieci z bezpiecznym zachowaniem podczas ferii, wakacji, zabaw nad wodą i na słońcu.

 

W ramach udziału w tym konkursie szkoła otrzymała Certyfikat Klubu Bezpiecznego Puchatka.

Koordynator

Agnieszka Żymła

Certyfikat_klubbezpiecznegopuchatka_small