Dni wolne

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 zaopiniowane pozytywnie przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców:

14.10.2020

2.11.2020

7.04.2021

8.04.2021

25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

4.06.2021