Dni wolne

 

Rada pedagogiczna podjęła uchwałę, a Rada rodziców pozytywnie zaopiniowała następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

2.11.2018

15.04.2019

16.04.2019

17.04.2019

29.04.2019

30.04.2019

2.05.2019