Dni wolne

 

Rada pedagogiczna podjęła uchwałę, a Rada rodziców pozytywnie zaopiniowała następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

 

2-3 listopada 2017

30 kwietnia 2018

2, 4 maja  2018

1 czerwca 2018