Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Mysłowicach

mgr Agnieszka Żymła

nauczyciel dyplomowany

15.06.1993r.     Studium Nauczycielskie w Mysłowicach w , kierunek „Wychowanie

                           Przedszkolne”

12.03.1998       Studia Wyższe magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na

                         Wydziale Pedagogiki i Psychologii w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej.

25.06.2001       Studia Podyplomowe w WGSP z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej z

                         edukacją polonistyczną w klasach IV – VI

26.09.2002       Kurs Kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej

29.02.2008       Studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Etnologii i

                         Nauk o Edukacji w zakresie ICT, języków obcych oraz Terapii

                         Pedagogicznej

28.05.2014       Kurs Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

 

Wicedyrektor

mgr Przygoda Mariusz

nauczyciel dyplomowany

1993 – studia trenerskie: trener I klasy w zapasach – AWF Poznań

2001 – studia wyższe magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne w specjalności nauczycielskiej

2011 – kurs kwalifikacyjny – organizacja i zarządzanie w oświacie