Grono Pedagogiczne

mgr Karolina Bracik – Kotwicka – edukacja wczesnoszkolna
nauczyciel kontraktowy

mgr Lucyna Dawidczyk nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel dyplomowany

1989r.  Studium Nauczycielskie w Mysłowicach w , kierunek „Nauczanie Początkowe”

2000r. Studia Wyższe magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie na Wydziale Pedagogiczno Artystycznym w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

2005r.  Studia Podyplomowe w GWSP – Oligofrenopedagogika i metody korekcyjno -kompensacyjne.

 

mgr Marta Domżoł nauczyciel plastyki i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel mianowany

06. 2002 r. POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE w CENTRUM NAUKI I BIZNESU „ŻAK” W KATOWICACH – specjalność: projektowanie wnętrz

27.09.2006 r. Studia Wyższe licencjackie na AKADEMII PEDAGOGICZNEJ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE na Wydziale Pedagogiki, na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

07. 2009 r. Studia Wyższe magisterskie na UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM.    KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE na Wydziale Sztuki ,na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

24. 06.2013 r Studia podyplomowe w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Nauk społecznych w zakresie : zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – studia kwalifikacyjne

mgr Anna Dulias – nauczyciel wychowanie fizyczne
nayczyciel mianowany

mgr Klaudia Dudek nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, logopeda
nauczyciel mianowany

12.07.2010r. Studia Wyższe licencjackie na GWSP w Mysłowicach. Kierunek: Pedagogika Specjalizacja: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

14.04.2012r.Kurs kwalifikacyjny w zakresie prawidłowej komunikacji interpersonalnej i prowadzenia negocjacji.

6.07.2012r. Studia Wyższe magisterskie na GWSP w Mysłowicach. Kierunek: Pedagogika Specjalizacja: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

23.06.2014r. Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu z zakresu: Zarządzanie oświatą.

3.07.2015r. Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu z zakresu: Logopedia.

17.03.2016 r. Kurs kierowników wycieczek szkolnych, WOM Katowice.

22.05.2018r. Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu z zakresu: Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD).

28.06.2019r. Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu z zakresu: Edukacja dla bezpieczeństwa.

mgr Agnieszka Furgacz – język niemiecki
nauczyciel dyplomowany

mgr Dorota Gruszczyńska – nauczyciel matematyki
nauczyciel dyplomowany

mgr Bożena Helwing – nauczyciel matematyki
nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Jańta – nauczyciel geografii, biologii, przyrody
nauczyciel kontraktowy
 

mgr Katarzyna Kamińska – Sypniak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel mianowany

17.06.2004 Studia licencjackie w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu na kierunku Pedagogika w zakresie nauczania początkowego

23.05.2006 Studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Śląski w Katowicach na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej.

28.02.2008 Studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii w zakresie ICT, języków obcych oraz matematyki

 

mgr Dorota Klima nauczyciel – bibliotekarz,
nauczyciel dyplomowany

2000 r. Studia Wyższe Magisterskie Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Kierunek Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowo – Techniczna

 

mgr Anita Kłoczko – nauczyciel przyrody, geografii, biologii
nauczyciel dyplomowany

1986   Studium pedagogiczne z metodyką nauczania geografii

1992/93-1997/98  studia magisterskie pięcioletnie na wydziale Nauk o Ziemi – Uniwersytet Śląski kierunek – geografia w zakresie kształtowania i ochrony środowiska

2002 Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo -wychowawczej

2004 Studia podyplomowe -Kształcenie blokowe–przyroda, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Menadżerska „Milenium”

 

mgr Artur Kosiór – wychowanie fizyczne
nauczyciel dyplomowany

mgr Danuta Madej – nauczyciel języka polskiego
nauczyciel dyplomowany

24.06.1992 Studium Nauczycielskie w Olkuszu, specjalność: język polski

21.06.1995 Studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku filologia polska

20.06.2002 Studia Podyplomowe w zakresie: Historia i Społeczeństwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

 

mgr Lidia Mandowska – Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciel dyplomowany

1982-1987r Studia Dzienne Uniwersytet Śląski w Katowicach Kierunek Nauczanie Początkowe Wydział Pedagogiki i Psychologii

1993r  Pierwszy stopień specjalizacji zawodowej z zakresu nauczania pocz.

1996r  Drugi stopień specjalizacji zawodowej z zakresu nauczania pocz.

2000-2001r Studia Podyplomowe Politechnika Opolska w Opolu Kierunek Wychowanie
Fizyczne Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Rok szk. 2006/2007    Kurs Kwalifikacyjny Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Żarach

2012.11-2013.06   Kurs Kwalifikacyjny OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych w Sosnowcu

 

mgr Agata Mansfeld – nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
nauczyciel dyplomowany

25.06.1999   Studia licencjackie w Wyższej Szkole Edukacji Wczesnoszkolnej w Mysłowicach na kierunku Pedagogika w zakresie nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne z informatyką szkolną

02.06.2001 Studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunku Pedagogika w   zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej

28.05.2002 Kurs kwalifikacyjny w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach z zakresu bibliotekoznawstwa

31.01.2003  Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach wydział Filologiczny w zakresie dydaktyki języka angielskiego

27.10.2008 Studia licencjackie w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie Katedra Filologii Angielskiej w zakresie nauczanie języka angielskiego

31.05.2014   Kurs kwalifikacyjny w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach z zakresu Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Katarzyna Mazur – język polski, etyka
nauczyciel kontraktowy

mgr Aleksandra Palka – pedagog szkolny
nauczyciel mianowany

24.06.1998r.Studia wyższe dzienne magisterskie w Akademii Ignatianum w Krakowie; specjalizacja: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

18.06.1999r. Studia podyplomowe w Kolegium zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) : zarządzanie finansami przedsiębiorstw

19.04.2015 r. Kurs kwalifikacyjny w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „METIS” w Katowicach z zakresu terapii pedagogicznej

 

mgr Mirosława Przybylska – Nauczyciel kształcenia zintegrowanego
nauczyciel dyplomowany

18.06.1985 Studium Nauczania Początkowego

08.06.1995 Uniwersytet Śląski filia w Cieszynie, kierunek: edukacja wczesnoszkolna

29 III 2002 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, kierunek: terapia pedagogiczna, diagnoza i   profilaktyka

 

mgr Joanna Pypłacz – nauczyciel kształcenia zintegrowanego i j. angielskiego
nauczyciel mianowany

29.06.2003   Studia Wyższe magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej.

04.06.2004 Studia Podyplomowe w zakresie dydaktyki języka angielskiego na Uniwersytecie Śląskim   w Katowicach wydział Filologiczny.

27.10.2008   Studia licencjackie w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie Katedra Filologii Angielskiej

 

mgr Anna Saletnik – nauczyciel języka polskiego
nauczyciel dyplomowany

12. 06. 2008   Studia magisterskie na kierunku filologia polska w zakresie specjalności nauczycielskiej na Uniwersytecie Śląskim.

czerwiec 2017  Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne na Uniwersytecie Śląskim, nadające kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia oraz historia i społeczeństwo

mgr Karolina Szczęsny nauczyciel historii, historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie
nauczyciel kontraktowy

2012 – 2017 r. – studia na kierunku historia, specjalność: nauczycielska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

mgr Karina Skiba – nauczyciel chemii
nauczyciel mianowany

mgr Adrian Sroka – nauczyciel religii
nauczyciel kontraktowy

mgr Karolina Szczęsny – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
nauczyciel kontraktowy

mgr Aleksandra Szwajcok – nauczyciel religii
Nauczyciel dyplomowany

15.06.1983 Studium Katechetyczne- Katowice

10.04.1995 Kolegium Teologiczne Archidiecezji Katowickiej

19.11.1997 mgr teologii -Katolicki Uniwersytet Lubelski

15.09.2001 Kurs kwalifikacyjny Wychowanie do życia w rodzinie – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Katowice

27.05.2003 Kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie Oświatą- Regionalny Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice

29.05.2007 Kurs kwalifikacyjny Pedagogika Opiekuńcza – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice

02.2008 Studia Podyplomowe w zakresie ICT, języków obcych i informatyki – Uniwersytet Śląski Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Katowice

Ponadto:

4.07.2003r. Ekspert z listy MENiS wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

 

mgr Andrzej Tojka

czerwiec 2015 r.  Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne w Instytucie Studiów    Podyplomowych w Tychach, kierunek „Edukacja matematyczna w szkołach”,

czerwiec 2014 r.  Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen.Jerzego Ziętka w Katowicach – ul. Francuska 12, kierunek „Technika w szkole”.

październik 2013r. Szkolenie Wychowania komunikacyjnego w WORD Katowice – uprawnienia egzaminatora na kartę rowerową

lipiec 2006 r. Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne na katowickim wydziale Uniwersytetu Śląskiego – ul. Grażyńskiego, specjalność – pedagogika informatyki, wraz z odbyciem praktyki pedagogicznej.

grudzień 2004 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne na Uniwersytecie Śląskim, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu, w zakresie „Technika, Informatyka i Technologia Informacyjna w dydaktyce”

czerwiec 2001 r. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie i Marketing.

 

mgr Marta Wysogląd – nauczyciel muzyki
nauczyciel kontraktowy

28.05.2009   Ukończenie Szkoły Muzycznej II st. Tytuł zawodowy muzyk, specjalność instrumentalista w zakresie gry na skrzypcach

09.07.2009   Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, tytuł zawodowego licencjata

09.07.2010 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, tytuł magister sztuki

 

mgr Agnieszka Złotnik – nauczyciel matematyki
nauczyciel kontraktowy

2009 – 2012 Studia licencjackie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek: matematyka specjalność: nauczycielska matematyka z informatyką

2013 – 2015 Studia magisterskie , Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek matematyka, specjalność: nauczycielska.

2013 -2015 Studia Podyplomowe, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Multimedia w edukacji informatycznej.