Historia

HISTORIA SZKOŁY

 

W 1899r. gmina w Brzezince zdecydowała o budowie szkoły w dzielnicy Brzezinka – Morgi. Powodem podjęcia takiej decyzji był wzrost liczby dzieci w tej dzielnicy. Budowa szkoły zakończona została w 1900 r, a pierwsze zajęcia odbyły się 20 stycznia 1901. Nadano jej nazwę Powszechnej Szkoły Publicznej Nr 3 imienia ks. Damrota. W szkole pracował jeden nauczyciel, który sprawował opiekę nad 103 uczniami. Pierwszym kierownikiem szkoły został w maju 1901r. Paweł Władysz. W tym czasie uczyło się już 211 dzieci.

Tuż przed wybuchem I wojny światowej w szkole uczyło się już 270 dzieci. Po jej zakończeniu ich liczba systematycznie spadała, by w roku 1927 osiągnąć 181.

W ostatnie dni sierpnia, tuż przed wybuchem II wojny światowej w Publicznej Szkole Powszechnej Nr 3 imienia księdza Damrota w Brzezince – Morgach odbyła się konferencja tutejszego grona nauczycielskiego. Kierownik szkoły Teodor Cieślik, powołany w szeregi armii polskiej, całą szkołę powierzył staraniom najstarszemu wiekiem i stażem nauczycielowi. Nadszedł brzemienny w dziejowe wypadki Wrzesień 1939 roku. Zaczęły się lata strasznej gehenny szkoły polskiej. Faktycznie szkoła istniała nadal, usunięto z niej tylko język polski, polskich wychowawców, ducha patriotycznego. Okupant kazał żyć teraźniejszością, wprowadzając język niemiecki. Do szkoły dzieci chodziły pod przymusem. Okres niewoli dla uczniów tejże szkoły, podobnie jak i dla szkół w innych miejscowościach, okazał się nie tylko zastojem rozwoju umysłowego, lecz wielką zbrodnią jakiej dokonały władze hitlerowskie. W styczniu 1945 roku szkoła stała się kwaterą wojsk okupanta, a w salach lekcyjnych założono szpital polowy. Przed przybyciem wojsk Armii Czerwonej Niemcy zabrali tabory i rannych. W tym właśnie czasie szkoła ucierpiała najwięcej. Dnia 4 lutego 1945 roku Wilhelm Cierpka udał się do budynku szkoły i- jak relacjonował- cztery sale lekcyjne oraz część mieszkalna budynku szkolnego zajęta była przez rannych, a sale na piętrze i poddaszu były zupełnie zdemolowane. Przed 15 lutego 1945 roku opuścili budynek żołnierze Armii Czerwonej. W tym samym czasie zajęła ich miejsce Milicja Obywatelska, która przebywała w budynku aż do 25 lutego 1945 roku. W szybkim tempie uporządkowano wtedy sale lekcyjne, korytarze i podwórze szkolne pod kierownictwem W. Cierpki – tymczasowego kierownika szkoły, który objął to stanowisko rozporządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego w Katowicach z dniem 5 lutego 1945 roku. W dniach 10, 11 i 13 lutego 1945 roku rozpoczęto zapisy do polskiej szkoły. Zgłoszono wówczas 285 dzieci ( roczniki od 1931 do 1938 ). Dnia 14 lutego 1945 roku odbyło się uroczyste otwarcie szkół w Brzezince i w Morgach.

W 1946 rozpoczął się remont budynku, zakończono go dopiero w 1952r.

W roku 1958 powołano do życia Społeczny Komitet Odbudowy Szkoły w Morgach. Decyzję tę podjęto po analizie liczby uczniów w szkole Nr 3.

Klasa

Liczba uczniów

Chłopcy

Dziewczęta

Wychowawca

I
II
III
VI
V
VI
VII

 

34
33
30
33
24
17
18

 

21
19
14
18
17
9
14

 

13
14
16
15
7
8
4

 

Szczupakowska Kazimiera
Stachoń Maria
Dabrowska Anna
Dąbrowski Piotr
Dąbrowski Piotr
Augustyniak Zdzisław
Cierpka Wilhelm

 

Razem

189

112

77

.

Ich nagły wzrost oraz brak sal dydaktycznych, naukowych i gimnastycznej sprawił, że Komitet postawił sobie zacny cel zbierania i gromadzenia środków pieniężnych na rozbudowę szkoły. Również grono pedagogiczne przekazało 0,5% swoich dochodów na ten cel. Rozpoczęcie robót nastąpiło w czerwcu 1960 roku. Rozbudowa szkoły trwała trzy lata. Przy budowie pracowali również dorywczo i społecznie mieszkańcy. Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 12 odbyło się 01.09.1963r. Z inicjatywy Komitetu Rodzicielskiego szkole nadano imię Bronisława Pukowca. Był on bojownikiem o polskość w czasie II wojny światowej. Zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu w 1943r.

Bronisław Pukowiec był jednym z tych, którzy zginęli za to, aby polskie dzieci uczyły się w Polsce i po polsku. Dzień 27 września jest dniem urodzin B. Pukowca i jednocześnie Dniem Patrona Szkoły.

Od dnia 1 listopada 1994 do 31 sierpnia 2012 roku funkcję dyrektora szkoły sprawował  mgr Jerzy Sorek.

Od 1 września 2012 roku Szkoła Podstawowa nr 12 razem z Przedszkolem nr 11 tworzą Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Mysłowicach. Funkcję dyrektora do 31 sierpnia 2015 roku sprawował mgr Jerzy Sorek.

Od 1 września 2015 roku dyrektorem Zespołu jest mgr Agnieszka Żymła.