Sponsorzy / Przyjaciele

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Mysłowicach składają serdeczne podziękowanie wszystkim tym, którzy wspierali i wspierają naszą placówkę. Ta życzliwa pomoc przybiera różne formy. Dzięki Państwa ofiarności nauka i praca w naszej szkole staje się przyjemniejsza, możemy osiągać wysokie wyniki w nauce oraz odnosić sukcesy w konkursach i zawodach sportowych.

Dziękujemy wszystkim  Rodzicom, którzy angażują się w życie szkoły – pomagają organizować uroczystości i wycieczki dla uczniów, poszukują sponsorów, udzielają się w Radzie Rodziców, wspierają oraz doceniają pracę nauczycieli.

Dziękujemy:

  • Panu Piotrowi Poznańskiemu redis
  • Pani Joannie Jędrak-Anglart i firmie MULTI TRADE POL