O patronie

BRONISŁAW PUKOWIEC


Urodzony 27 IX 1913 roku. Uczeń rybnickiego gimnazjum, które ukończył w 1931 roku. Harcerz IX Drużyny Harcerzy im. Tadeusz Kościuszki w Chwałowicach. Po maturze, aby zdobyć fundusze na dalsze studia pracował przez dwa lata na kopalni „Chwałowice” w Chwałowicach. Wstąpił na Uniwersytet Jagielloński i w 1937 r. zdobył tytuł magistra filozofii. Po studiach pracował naukowo jako asystent prof. Stanisława Kutrzeby w Akademii Umiejętności, napisał pracę doktorską z historii poświęconą dziejom Chwałowic w 1939 roku. Formalne nie uzyskał doktoratu z powodu wybuchu II Wojny Światowej. W zaistniałej sytuacji jak wielu młodych ludzi, wprost z ćwiczeń wojskowych wyruszył na front. W czasie kampanii wrześniowej dostał się do niewoli, z której uciekł. Po ucieczce przebywał u teściów w Morgach koło Brzezinki, wraz ze znajomymi podjął się pracy w konspiracji, rozpowszechniając pisemka w języku polskim, rysując mapy orientacyjne, udzielając informacji o ruchach wojsk niemieckich, obsłudze radiostacji wojskowych. Bronisław najpierw pracował w Urzędzie Pośrednictwa Pracy, a pod koniec 1940 r. został zatrudniony na poczcie w Sosnowcu, gdzie powierzono mu stanowisko inspektora pomimo, że był Polakiem. Z dużym pożytkiem pracował dla wywiadu antyniemieckiego. Pełnił funkcję komendanta ZWZ w Mysłowicach. Niestety zdradzony przez jednego z członków organizacji został aresztowany 15 IX 1942 r. i osadzony w więzieniu w Mysłowicach. Następnie 25 I 1943 r. przewieziono go do obozu w Oświęcimiu i na podstawie orzeczenia sądu doraźnego wraz z 72 innymi więźniami został rozstrzelany.