Prelekcja „Bezpieczne ferie”

7.02.2019 dzieci wzięły udział w prelekcji „Bezpieczne ferie” przygotowanej przez Straż Pożarną . Uczniowie usłyszeli jak bezpiecznie spędzić ferie i unikać zagrożeń podczas zabawy w śniegu. Strażacy wyjaśnili uczniom co to są czujki gazu oraz przygotowali doświadczenie i zaprezentowali w jaki sposób działają .