Psycholog

Psycholog szkolny

mgr Sylwia Żyszczyńska

 

poniedziałek 9.00-11.00

środa 10.30 – 11.30

piątek 11.30 – 12.30

 

Do zadań psychologa szkoły należą:

– rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz udzielanie im pomocy odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb,

-prowadzenie konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

– podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawco-profilaktycznego szkoły.