Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców:
Przewodnicząca – Żorawik Magdalena
Zastępca Przewodniczącej – Agnieszka Mrozik
Skarbnik – Major Beata
Sekretarz  – Dudek Małgorzata

 

Nr konta Rady Rodziców
20 8454 1053 3011 0061 0557 0001
OK Bank Spółdzielczy