Samorząd Uczniowski

 

 

PRZEWODNICZĄCA: Nadia Grabowska

Z-CA  PRZEWODNICZĄCEGO: Oliwia Cygan

SKARBNIK/SEKRETARZ: Anna Sitek


 

OPIEKUNOWIE: Anita Kłoczko i Agnieszka Złotnik

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

  • Reprezentowanie wspólnoty uczniowskiej
  • Inspirowanie do działań mających na celu integrację wspólnoty szkolnej
  • Rozwijanie samorządności, przedsiębiorczości i kreatywności uczniów
  • Organizacja życia kulturalnego szkoły
  • Angażowanie się w akcje charytatywne

 

AKCJE I IMPREZY SZKOLNE:

  • Akcje charytatywne m.in. Fundacja Pomóż i Ty,” Dziewczynka z zapałkami”,  „Paczka dla dzieciaczka”
  • Współpraca z Hospicjum Cordis
  • Dyskoteki szkolne m.in. z okazji  Andrzejek, zabawa karnawałowa
  • Szkolna poczta Walentynkowa
  • Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej