Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

20161028_104848

 

PRZEWODNICZĄCA: Zuzanna Starczyńska

Z-CA  PRZEWODNICZĄCEGO: Małgorzata Wojtaś

SKARBNIK: Dominik Czogała

SEKRETARZ: Olivier Anglart

 

OPIEKUNOWIE: SARA KOMRAUS

ALEKSANDRA PALKA

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 • Reprezentowanie wspólnoty uczniowskiej
 • Inspirowanie do działań mających na celu integrację wspólnoty szkolnej
 • Rozwijanie samorządności, przedsiębiorczości i kreatywności uczniów
 • Organizacja życia kulturalnego szkoły
 • Angażowanie się w akcje charytatywne

 

AKCJE I IMPREZY SZKOLNE:

 • Akcje charytatywne m.in. Fundacja Pomóż i Ty,” Dziewczynka z zapałkami”, „Góra grosza”, „Paczka dla dzieciaczka”
 • Współpraca z Hospicjum Cordis
 • Dyskoteki szkolne m.in. z okazji Dnia Chłopaka, Andrzejek, zabawa karnawałowa
 • Szkolna poczta Walentynkowa
 • Mini Playback Show
 • Wyjścia do kina, teatru, wycieczki
 • Konkurs czystości
 • Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej

W ramach Samorządu Uczniowskiego działają dwie sekcje:

 • Sekcja rozrywkowa – przewodniczący Dominik Rozkosz

Sekcja ta zajmuje się organizacją zabaw, atrakcji, konkursów, tańców podczas szkolnych dyskotek i imprez.

 • Sekcja artystyczna – Anna Sitek

Ta sekcja jest odpowiedzialna za dekoracje, plakaty.

Zapraszamy wszystkich do współpracy i zabawy razem z nami! Jesteśmy otwarci na nowe pomysły.

hospicjum

mini playback show 20.04.2017