Samorząd Uczniowski

 

 

PRZEWODNICZĄCY: Jakub Kurdziel

Z-CA  PRZEWODNICZĄCEGO: Mikołaj Zbiciak

SKARBNIK: Karol Wąsek


 

OPIEKUNOWIE: Karolina Szczęsny

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

  • Reprezentowanie wspólnoty uczniowskiej
  • Inspirowanie do działań mających na celu integrację wspólnoty szkolnej
  • Rozwijanie samorządności, przedsiębiorczości i kreatywności uczniów
  • Organizacja życia kulturalnego szkoły
  • Angażowanie się w akcje charytatywne

 

AKCJE I IMPREZY SZKOLNE:

  • Akcje charytatywne
  • Zabawa karnawałowa
  • Szkolna poczta Walentynkowa
  • Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej