Świetlica

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

 Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców.
 U nas w świetlicy znajdziemy czas na swobodną zabawę, na odrabianie prac domowych, zabawę na świeżym powietrzu, a także na zajęcia wynikające z planu pracy świetlicy. Ważnym elementem pracy naszej świetlicy jest jej wystrój, toteż zgodnie z tematyką zajęć i zainteresowaniami uczniów regularnie dbamy o niego, mając na uwadze estetyczny wygląd sali.

 Szczególną  uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad i regulaminu, o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów  z  kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz  dostrzegania ich u innych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad emocjami.

W naszej szkole świetlica udostępniona jest wszystkim uczniom codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach :

PONIEDZIAŁEK: 7:00 – 16:30
WTOREK: 7:00 – 16:30
ŚRODA: 7:00 – 16:30
CZWARTEK: 7:00 – 16:30
PIĄTEK: 7:00 – 16:30

ZAJĘCIA, JAKIE PROPONUJE ŚWIETLICA SZKOLNA
UCZNIOM NASZEJ SZKOŁY
ZGODNIE Z REGULMINEM ŚWIETLICY:

  • opieka nad uczniami przed rozpoczęciem lekcji i po zakończonych lekcjach, opieka nad dziećmi nieuczęszczających na lekcje religii
  • pomoc wychowawcy ( także rówieśników) w odrabianiu zadania domowego,
  • możliwość organizacji samopomocy koleżeńskiej (tzw. klasowe „douczanie” na terenie świetlicy),
  • zajęcia plastyczne, artystyczne w ramach świetlicowego kółka plastycznego,
  • udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach świetlicowych,
  • zajęcia czytelnicze,
  • gry i zabawy integrujące grupę świetlicową,
  • realizacja scenariuszy zajęć świetlicowych i wychowawczych dostosowanych do bieżącej tematyki  (kalendarza, aktualnych wydarzeń, oczekiwań i potrzeb uczniów),
  • zajęcia na wolnym powietrzu – gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym,  – zależnie  od pogody i pory roku.
NAUCZYCIEL ZAJĘCIA TERMIN
Klima Dorota Zajęcia czytelnicze wtorek, czwartek
Niżyńska Aleksandra Gimnastyka poranna poniedziałek, wtorek
Szczęsny Karolina Gry logiczne środa
Stepień Mirella Warsztaty aktywności twórczej piątek
Tojka Andrzej Zajęcia komputerowe czwartek
Przybylska Mirosława Zajęcia plastyczne środa
Kłoczko Anita Zajęcia przyrodnicze wtorek

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej: 

karta zgłoszenia do świetlicy 2018-2019