Terminy Spotkań z Rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

 
Plan konsultacji KWIECIEŃ 2021r.
 

Klasy Data Godzina
 Ia, IIa, IIIa 9.09.2020  16:30
 IV, VIb 9.09.2020  17:00
 VIa, VIIa, VIIIa 9.09.2020  17:30
 Ib, IIb, IIIb 10.09.2020  16:30
 V, VIIb 10.09.2020  17:00
 VIIIb,VIc,VIIc 10.09.2020  17:30
 I – IV 4-5.11.2020  Uzgadniają nauczyciele
 V – VIII 6-8.11.2020  Uzgadniają nauczyciele
 Ia, IIa, IIIa 16.12.2020  16:30
 IV,VIb 16.12.2020  17:00
 VIa, VIIa, VIIIa 16.12.2020  17:30
 Ib, IIb, IIIb 17.12.2020  16:30
 V,VIIb 17.12.2020  17:00
 VIIIb,VIc,VIIc 17.12.2020  17:30
 I – IV 19-21.04.2021 Uzgadniają nauczyciele 
 V – VIII 22-23.04.2021  Uzgadniają nauczyciele
 Ia,IIa,IIIa 12.05.2021  16:30
 IV, VIb 12.05.2021  17:00
 VIa, VIIa, VIIIa 12.05.2021  17:30
 Ib, IIb, IIIb 13.05.2021  16:30
 V, VIIb 13.05.2021  17:00
 VIIIb, VIc, VIIc 13.05.2021  17:30