Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach”.Projekt skierowany jest dla uczniów klas IV-VIII. Uczniowie tych klas mogą uczestniczyć w zajęciach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, geograficznych, fizycznych i chemicznych. Otrzymali również dostęp do platformy edukacyjnej z matematyki, dzięki której nauka tego przedmiotu staje się ciekawsza. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła otrzymała nowocześnie wyposażoną pracownie matematyczną i przyrodniczą.

logo

 1. Wartość projektu wynosi:   2 924 817,37
 2. Dofinansowanie z UE:   2 632 335,63
 3. Termin realizacji projektu 01.09.2017-30.08.2019.
 4. Obszar realizacji Miasto Mysłowice.
 5. Przedmiotem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych oraz doposażenie 14 szkół podstawowych w Mysłowicach.
 6. Projekt zakłada, iż min. 1329 m i 1303 k podniesie kompetencje kluczowe właściwe dla danego typu zajęć, tj.:
 • w przypadku zajęć z zakresu matematyki  – kompetencje matematyczne,
 • w przypadku zajęć przyrodniczych, geograficznych, chemicznych, biologicznych, fizycznych kompetencje naukowo – techniczne,
 • w przypadku zajęć z j. obcego kompetencje porozumiewania się w j. obcych,
 • w przypadku warsztatów z technik uczenia się – umiejętność uczenia się,
 • w przypadku zajęć ICT kompetencje informatyczne,
 • w przypadku doradztwa zawodowego kompetencje społeczne oraz inicjatywność i przedsiębiorczość
 • ponadto w ramach kompetencji społecznych ocenie zostanie poddana praca w grupie.

Zajęcia matematyczne:

Kółka przyrodnicze i geograficzne: