X ZLOT SAMORZĄDÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

25 marca przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego  naszej szkoły : Nadia, Ania oraz Oliwia  wraz z opiekunami samorządu p.  Agnieszką Złotnik oraz p. Karoliną Szczęsny wzięli udział w X ZLOCIE SAMORZĄDÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Temat tegorocznego zlotu to  „Dobra komunikacja i współpraca kluczem do sukcesu.” Celami spotkania były m.in. aktywizacja młodzieży w życie naszego regionu,  rozwijanie samorządności, kreatywności i asertywności młodych ludzi, inspirowanie kreatywnego rozwoju i krytycznego myślenia  poprzez twórcze rozwiązywanie problemów oraz kształtowanie kompetencji w zakresie komunikacji w środowisku rówieśniczym. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach przygodowo – edukacyjnych: pokoje zagadek oraz w reżyserowanej  grze terenowej. Ponadto mieli okazję wysłuchać przemówienia wiceprezydenta miasta Katowice, p. Waldemara  Bojaruna – „Katowice miastem sukcesu” oraz wykładu p. Magdaleny Datty nt. programu edukacyjnego „Odyseja Umysłu” – pracy zespołowej, rozwiązywania problemów i kreatywnego myślenia. Był to dzień pełen wrażeń.